+421 908 116 762

Realizoval tieto služby: 
Grafický dizajn

— Ročenky elektrotechniky a energetiky – Slovak energy annual sa začala vydávať v roku 2001. Publikácia má nezastupiteľné poslanie smerom k akademickej obci, k odbornej obci analytikov a publicistov a v tiež aj smerom k laickej verejnosti. Relevantné fakty, údaje a štatistiky sú súčasťou a zároveň poslaním Ročenky. Zameriava sa na problematiku elektrickej energie, vedy a výskumu, plynárenstvo, ropný a ťažobný priemysel, tepelnú energetiku a tiež na obnoviteľné zdroje energie, zhodnocovanie odpadov, energetickú efektívnosť. Ročenka je prítomná na domácich a zahraničných konferenciách. Dvanásť rokov si tento projekt udržiava vysokú kvalitu a zostáva jedinou dôveryhodnou mediálnou platformou, ktorou v súčasnosti v elektrotechnike a energetike  disponujeme.
Naším zadaním bolo priniesť do ročenky inovatívny moderný dizajn, ktorý by zároveň vizuálne ladil s tématikou, no nebol až symbolický či prvoplánový. Vytvorili sme návrh, ktorý hneď redakciu zaujal. Použitie gradientu modrej, červeneja fialovej farby, ktorý vyjadruje farebnosť energie, zároveň doplnený o jednoduché vlnovité tvary. K tomu jednoduchý čitateľný layout s použitím desaturovaných fotografií, z dôvodu rôznej kvality a tonality, tak aby nastalo ich zjednotenie. V štúdiu sa už tešíme na ďalšiu ročenku.