+421 908 116 762

Realizoval tieto služby: 
Fotografia
Grafický dizajn

— Dvojmesačník Bedeker zdravia vychádza od roku 2005, pričom jeho cieľom je prinášať overené a kvalifikované informácie z jednotlivých medicínskych odvetví, ktoré pre čitateľov neraz predstavujú navigáciu v riešení ich zdravotných problémov.
Nadčasovosť a súčasne v mnohom tiež inovatívnosť informácií, rovnako ako aj edukačnú hodnotu článkov zabezpečuje spolupráca redakcie s renomovanými a erudovanými autormi a takými inštitúciami, ako sú Slovenská zdravotnícka univerzita, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Slovenská lekárska spoločnosť, Lekárska a Farmaceutická fakulty Univerzity Komenskéhoči Liga proti rakovine.

Súčasťou tohto dvojmesačníka sú odborné prílohy. Práve tieto odborné suplementy sú predmetom našej práce.
Vytvorili sme návrhy obálok, aj samotný layout príloh. Keďže sa jedná o náročné tématiky ako diabetológia, obezitológia, chirurgia ruky či ortopédia, snažili sme sa dané témy odľahčiť použitím ilustrácií a fotografií, ktoré symbolicky vyjadrujú obsah danej tématiky. Čitateľnosť a príťažlivosť magazínu sme sa tým snažili priblížiť aj laickej ve-rejnosti, čo je aj cieľom magazínu, keďže je distribuovanýdo čakární lekárov a lekární.